O festivalu Bobri


Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri je nastal leta 2009 z namenom večanja dostopnosti do kakovostnih kulturnih vsebin za otroke in mlade, povečanja števila kulturnih prireditev za otroke, povezovanja nevladnih in vladnih kulturnih producentov s tega področja, promocije kakovostnih kulturnih dogodkov za otroke, seznanjanja z novimi vsebinami ter skrbi za celosten razvoj otrok in mladostnikov.

Cilj festivala je spodbujati mlade k ustvarjalnosti in kakovostnemu preživljanju prostega časa, s tem pa povečati socialno kohezivnost ter dvigniti kulturno pismenost otrok in mladine v Mestni občini Ljubljana.

Dogodki na festivalu so brezplačni in pripravljeni po postulatih kulturno – umetnostne vzgoje: priprava na dogodek, ogled – izkušnja in refleksija.

Festival je pripravljen tako, da so dopoldanske aktivnosti namenjene organiziranim obiskom vzgojno – izobraževalnih ustanov, popoldanske in v času vikenda pa družinskim obiskom.

Festival Bobri pripravljamo v sodelovanju z javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami s področja kulture, vključuje pa vsa področja umetnosti: ogrodje festivala so kakovostne gledališke, glasbene in plesne predstave, filmske projekcije v mestnem art kinu, dogodki v vseh enotah Mestne knjižnice Ljubljana, muzejski in galerijski dogodki (delavnice, vodstva) in delavnice z ostalih področij kulture in umetnosti (arhitektura, oblikovanje, kulturna dediščina, raziskovanje mesta).

Pomemben del festivalskih dogodkov so nagovori obiskovalcev in pedagoška ter knjižna gradiva, ki omogočajo podrobnejšo seznanitev z vsebino.