Po poraba: izmenjevalnica igrač z značajiProjekt Po-poraba je bil pripravljen v sodelovanju med vrtcem Vodmat, umetnikoma Juretom Markoto in Miho Artnakom in Festivalom kulturno-umetnostne vzgoje Bobri.

Iz starih plišastih igrač lahko izdelate nove, z novim značajem, ki jih opremite z etiketo, na kateri je zapisano ime te nove igrače.


KJE? Muzejska ploščad pri Slovenskem etnografskem muzeju (stavba Javnega sklada za kulturne dejavnosti), Metelkova 2b, Ljubljana
KDAJ? od 4. do 15. februarja 2016

Med festivalom Bobri so otroci iz vrtca Vodmat doma in v igralnicah v vrtcu poiskali igrače, s katerimi se ne igrajo več, so pokvarjene, jim manjkajo koščki, ... in skupaj z umetnikoma, akademskim slikarjem Juretom Markoto in akademskim oblikovalcem vizualnih komunikacij Miho Artnakom odslužene igrače oživili, nato pa v središču Ljubljane postavili instalacijo, ki bo služila kot izmenjevalnica »novih kreacij igrač«. K izmenjavi novih kreacij so vabljeni otroci, starši in stari starši – sodeluje lahko prav vsak, saj so navodila za predelavo igrač javno dostopna. Skupaj bomo tako ustvarili menjalno mrežo, ki jo bomo lahko spremljali na družbenem omrežju. Ideja je postati kreativen in uporabiti načelo ponovne uporabe.

Kako izdelati novo igračo, si lahko ogledate na ilustriranih navodilih. Igračo nato prinesite v izmenjevalnico, ki so jo skupaj z umetnikoma Juretom Markoto in Mihom Artnakom izdelali otroci iz vrtca Vodmat. Ti so tja že prinesli svoje, na novo izdelane igrače, ki vabijo k izmenjavi.

*


Darja Štirn, pedagoginja in vodja umetniških projektov v Vrtcu Vodmat

O projektu »Po-poraba«


Vrtec Vodmat v izvedbeni kurikulum že več let uvaja različne umetniško-kreativne prakse in k izvedbi vabi umetnike in kulturne institucije ter tako omogoča otrokom, da preko različnih jezikov in medijev umetnosti vstopajo v odnose s svetom in s samim seboj ter sporočajo o doživetem, videnem, na novo konstruiranih spoznanjih. Teoretsko ozadje teh praks tvorita celoviti induktivni pristop k spodbujanju prosocialnega in moralnega razvoja ter koncept vzgoje preko umetniških doživetij kot oblike induktivne vzgojne prakse. Didaktični okvir narekujeta sinhronizacijska didaktika in pet-stopenjski model načrtovanja, pri katerem je zadnja faza namenjena vstopu v odnos s širšim okoljem. Otroci predstavijo vsebino, s katero so se ukvarjali, da se tako v širšem družbenem okolju zunaj družine in vrtca 'sliši njihov glas'. 

Letos se je vrtec s svojim projektom priključil festivalu Bobri, na katerem bo viden zadnji korak procesa, ki so ga prešli otroci. 

Decembra in januarja so se ukvarjali s temami, ki so v času, ko otroke obiščejo različni obdarovalci, zelo aktualne. Ob razmišljanju, kaj si želijo od dobrih mož, se jim je utrnila zamisel, da bi obdarovali drug drugega in po principih ponovne uporabe sami izdelali izdelke, s katerimi se lahko igrajo in ob njih preživljajo prosti čas. Vsebino so povezali s problemi potrošniške družbe, za katero je značilno kopičenje novih stvari, stare pa se nabirajo kot odpadek, in se preko tega ukvarjali tudi z ekološkimi problemi. 

Otroci so doma in po igralnicah v vrtcu poiskali igrače, s katerimi se ne igrajo več, so pokvarjene, jim manjkajo koščki … V vrtec so povabili umetnika, ki sta z njimi razmišljala, kako te igrače znova oživiti, da bi bile spet uporabne in privlačne.
V vrtcu se je nabralo veliko plišastih igrač, ki jih otroci niso več uporabljali. Umetnika sta jih nagovorila, da so v starih igračah poiskali karakterje in iz njih nato sestavili nove igrače z novimi karakterji. Tako smo dobili slononoga, ježaplavca, krilopsa … Otroci so nove igrače izdelali po načelih, ki sta jih zanje zastavila umetnika.


V okviru festivala Bobri so otroci in umetnika na muzejski ploščadi pri Slovenskem etnografskem muzeju ustvarili instalacijo, ki služi kot izmenjevalnica »igrač s karakterji«.
K izmenjevanju igrač s karakterji so vabljeni tudi ostali otroci, starši in stari starši, skratka vsi, ki v tem vidite priložnost za ustvarjanje. Priložena so tudi navodila za izdelavo igrače. Skupaj bomo tako ustvarili mrežo izmenjave, ki jo bomo lahko spremljali na socialnem omrežju. Ideja je postati kreativen in uporabiti princip ponovne uporabe!

Vodja projekta: Darja Štirn, pedagoginja in vodja umetniških projektov v Vrtcu Vodmat

Umetnika: Jure Markota, akad. kipar, in Miha Artnak, akad. obl. vizualnih komunikacij

Sodelujoči strokovni delavci, mentorji otrokom v vrtcu: Katarina Munda Udovič, Alenka Cegnar, Fanči Jagunič, Liljana Anderlič, Jana Trobec, Tana Rdan, Pia Pal, Vesna Pantič, Marijana Furlan, Nataša Lovko Završnik, Tea Zavec, Ana Rački, Tea Rus Zalokar