Festival Bobri

Festival Bobri

Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri je nastal leta 2009 z namenom:

  • večanja dostopnosti do kakovostnih kulturnih vsebin za otroke in mlade, povečanja števila kulturnih prireditev za otroke,
  • povezovanja nevladnih in vladnih kulturnih producentov s tega področja, promocije kakovostnih kulturnih dogodkov za otroke, s temo festivala ozaveščati mlade o aktualnih dogajanjih v družbi,
  • s temo festivala ozaveščati mlade o aktualnih dogajanjih v družbi,
  • seznanjanja z novimi vsebinami ter skrbi za celosten razvoj otrok in mladostnikov in
  • širjenja zavesti o pomenu kulturno umetnostne vzgoje od zgodnjega otroštva naprej.

Cilj festivala

Cilj festivala je spodbujati mlade k ustvarjalnosti in kakovostnemu preživljanju prostega časa, s tem pa povečati socialno kohezivnost ter dvigniti kulturno pismenost otrok in mladine v Mestni občini Ljubljana in širše.

Dogodki na festivalu so brezplačni in pripravljeni po postulatih kulturno – umetnostne vzgoje: priprava na dogodek, ogled – izkušnja in refleksija.

Festival je pripravljen tako, da so dopoldanske aktivnosti namenjene organiziranim obiskom vzgojno – izobraževalnih ustanov, popoldanske in v času vikenda pa družinskim obiskom.

Kdo vse soustvarja festival

Festival Bobri pripravljamo v sodelovanju z javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami s področja kulture, vključuje pa vsa področja umetnosti: ogrodje festivala so kakovostne gledališke, glasbene in plesne prireditve, filmske projekcije v mestnih art kinih, dogodki povezani s knjigami, muzejski in galerijski dogodki (delavnice, vodstva), delavnice različnih področij kulture in umetnosti ter ostale dejavnosti.

Pomemben del festivalskih dogodkov so nagovori obiskovalcev in pedagoška ter knjižna gradiva, ki omogočajo podrobnejšo seznanitev z vsebino.

Sodelujte s
Festivalom Bobri

Stopite v stik z nami, če ste kulturna institucija, vladna ali nevladna organizacija ali posameznik, ki pripravljate kakovostne vsebine za otroke in mlade.
Pošljite nam predlog
Mol Zelena prestolnica Unesco Mladinsko gledališče Kinodvor
Sponzorji festivala
Domača peka DPG